Electron Move

ระบบโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ หนึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์จากรูปแบบกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ก่อนเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของตัวบ้านเพื่อนำไปใช้งานตามมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ไมโครอินเวอร์เตอร์ และสตริง เวอร์เตอร์ ในวันนี้เราจะพาไปดูข้อดี ข้อเสีย พร้อมแนะนำว่าแบบไหนน่าสนใจกว่ากัน

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ไมโครอินเวอร์เตอร์  (Micro Inverter) คือ อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน ไมโครอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง และทำงานอย่างอิสระต่อกัน ส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดแม้มีแผงใดแผงหนึ่งมีปัญหาหรือได้รับเงาบัง

ข้อดีของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)  มีข้อดีหลายประการเหนือกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสตริง (String Inverter) ซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายแผงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับในคราวเดียว ดังนี้

ประสิทธิภาพสูงสุด

หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บางแผงถูกบังแสง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหลือก็จะยังคงผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ เนื่องจากไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวทำงานอย่างอิสระต่อกัน

ความปลอดภัย

ไมโครอินเวอร์เตอร์จะทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงมีความปลอดภัยสูงกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสตริง

ความยืดหยุ่น

ไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถติดตั้งได้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภทและสามารถเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ในภายหลัง

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจดูการทำงานของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์  รวมถึงการผลิตไฟได้รายแผงผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละแผงสามารถผลิตไฟได้เท่าไหร่ หรือมีแผงไหนที่ต้องการซ่อมบำรุง

ความทนทาน

ไมโครอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีระบบความปลอดภัยที่ดี เช่น การป้องกันสภาพอากาศฝนและฝุ่นที่อาจทำให้เกิดสาย short circuit

ข้อเสียของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ข้อเสียของไมโคอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) เมื่อเทียบกับสตริง (String Inverter) มีอยู่บ้าง ดังนี้

ต้นทุนที่สูงกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์มีต้นทุนสูงกว่าสตริงอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งที่ยุ่งยากกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์ต้องติดตั้งบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง จึงใช้เวลาและแรงงานมากกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์กับสตริงเวอร์เตอร์

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยอินเวอร์เตอร์แบบสตริงจะเชื่อมต่อกับส่วนท้ายของห่วงโซ่ของแผงโซลาร์ที่ต่ออยู่ซึ่งต่อสายเป็นชุดเป็นวงจรอนุกรม ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ทุกแผง ในระบบจะใช้อินเวอร์เตอร์แบบสตริงเพียงตัวเดียวด้านล่างของระบบ จึงเหมาะกับระบบที่มีขนาดใหญ่เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ข้อดีของสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

  • ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา 
  • ราคาต่ำกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์
  • บำรุงรักษาค่อนข้างง่าย

ข้อเสียของสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

ข้อเสียของสตริงอินเวอร์เตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

การทำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ

การทำงานของทั้งระบบจะขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับ Inverter โดยตรงเพียงตัวเดียว ซึ่งหากมีแผนกใดเกิดปัญหา จะทำให้ระบบเพียงหยุดทำงานได้ทั้งหมด

การติดตั้งที่ซับซ้อน

String Inverter มีขนาดใหญ่และต้องติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันกับตัวบ้าน นอกจากนี้ String Inverter ยังต้องมี Combiner Box และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทำให้การติดตั้งทำได้ยากและมีความซับซ้อน

การเพิ่มแผงโซลาร์ในอนาคต

สำหรับผู้ที่ต้องการการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟ เพราะต้องเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์และทำการติดตั้งสตริงอินเวอร์เตอร์อีกตัวใหญ่ โดยไม่สามารถใช่ร่วมกับ สตริงอินเวอร์เตอร์อันเก่าได้

เปรียบเทียบไมโครอินเวอร์เตอร์กับสตริงเวอร์เตอร์

สรุปแล้ว ไมโครอินเวอร์เตอร์ VS สตริง เวอร์เตอร์ ใช้แบบไหนดี

ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละคนที่อาจเป็นตัวกำหนดประเภทของอินเวอร์เตอร์ที่คุณใช้ ถ้าคุณสามารถพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์แล้วไม่มีการวางแผนที่จะเพิ่มกำลังผลิตในอนาคต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ติดตั้งระบบเพียงครั้งเดียวให้เลือกสตริงอินเวอร์เตอร์ หรือหากคุณต้องการเริ่มต้นใช้งานแบบบ้านพักอาศัย ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นแล้วอยากเพิ่มกำลังผลิตในภายหลัง ให้เลือกใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์