Electron Move

บริษัทอิเลคตรอนมูฟ จะนำทุกคนไปรู้จักกับ “ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)” ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับที่พักอาศัยมีขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อลดต้นทุนในการติดตั้งลงและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) คืออะไร

ไมโครอินเวอร์เตอร์  (Micro Inverter) คือ อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน ไมโครอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง และทำงานอย่างอิสระต่อกัน ส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดแม้มีแผงใดแผงหนึ่งมีปัญหาหรือได้รับเงาบัง

ประเภทของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) มีอะไรบ้าง

ประเภทของอินเวอร์เตอร์มีด้วย 2 ประเภท คือ สตริงอินเวอร์เตอร์ และไมโครอินเวอร์เตอร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) จะรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ของโมดูลทั้งหมดในสตริง ซึ่งต้องเป็นประเภทเดียวกัน มีอัตรากำลังวัตต์เท่ากัน และหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในมุมและทิศทางเดียวกันเพื่อผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด มาแปลงเป็นกระแส  AC จากนั้นจึงส่งกระแส AC ไปยังระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร อุปกรณ์มีขนาใหญ่กว่าไมโครอินเวอร์เตอร์

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ระบบโซล่าเซลล์ที่มีไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง โดยจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ DC เป็นพลังงาน AC ทันทีตั้งแต่บนหลังคาของอาคารและเชื่อมต่อไฟ AC เข้ากับกับไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวอื่น ๆ ในแบบขนาน ซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีแรงดันต่ำกว่า และปลอดภัยกว่าสตริงอินเวอร์เตอร์

ไมโครอินเวอร์เตอร์

การทำงานของ Micro Inverter

ไมโครอินเวอร์เตอร์จะทำงานโดยรับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง จากนั้นจะใช้เทคโนโลยี Maximum Power Point Tracking (MPPT) เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันและกระแสที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า

ประเภทของ Micro Inverter

ไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะกำลังไฟฟ้า ดังนี้

Single-phase Micro Inverter

Single-phase Micro Inverter เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเฟสเดียว มักใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย

Three-phase Micro Inverter

Three-phase Micro Inverter เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบสามเฟส มักใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ข้อดีของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)  มีข้อดีหลายประการเหนือกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสตริง (String Inverter) ซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายแผงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับในคราวเดียว ดังนี้

ประสิทธิภาพสูงสุด

หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บางแผงถูกบังแสง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหลือก็จะยังคงผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ เนื่องจากไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวทำงานอย่างอิสระต่อกัน

ความปลอดภัย

ไมโครอินเวอร์เตอร์จะทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงมีความปลอดภัยสูงกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสตริง

ความยืดหยุ่น

ไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถติดตั้งได้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภทและสามารถเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ในภายหลัง

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจดูการทำงานของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์  รวมถึงการผลิตไฟได้รายแผงผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละแผงสามารถผลิตไฟได้เท่าไหร่ หรือมีแผงไหนที่ต้องการซ่อมบำรุง

ความทนทาน

ไมโครอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีระบบความปลอดภัยที่ดี เช่น การป้องกันสภาพอากาศฝนและฝุ่นที่อาจทำให้เกิดสาย short circuit

ข้อเสียของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ข้อเสียของไมโคอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) เมื่อเทียบกับสตริง (String Inverter) มีอยู่บ้าง ดังนี้

ต้นทุนที่สูงกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์มีต้นทุนสูงกว่าสตริงอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งที่ยุ่งยากกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์ต้องติดตั้งบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผง จึงใช้เวลาและแรงงานมากกว่า

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) ต้องขออนุญาตติดตั้งหรือไม่

การติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) ต้องขออนุญาตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระบบที่ต้องการติดตั้ง โดยหากเป็นระบบออนกริดที่มีการเชื่อมต่อไฟกับการไฟฟ้า จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า หากเป็นระบบออฟกริด ไม่ต้องขออนุญาต

ไมโครอินเวอร์เตอร์ เหมาะกับใคร

ไมโครอินเวอร์เตอร์จะเหมาะสำหรับบ้านพักและที่อยู่อาศัย ที่มีแผงโซลาร์เซลล์หลายแผง โดยมีไมโครอินเวอร์เตอร์ติดตั้งในแต่ละแผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียของพลังงานที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการแปลงไฟฟ้า ดังนี้

คนที่มีงบการเงินจำกัด

ไมโครอินเวอร์เตอร์ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ๆ และคุ้มค่าทางการเงินเมื่อต้องการเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต โดยสามารถเริ่มต้นด้วยแผงเล็ก ๆ และเพิ่มทีหลังตามความต้องการได้

คนที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานที่ละเอียด

ไมโครอินเวอร์เตอร์ในปัจจุบัน มักมาพร้อมฟีเจอร์การตรวจสอบการใช้งานและควบคุมที่ละเอียด ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ต้องการมีแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุม

ถ้าต้องการควบคุมการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ไมโครอินเวอร์เตอร์มักมีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจการทำงานได้

คนที่ต้องการปรับเปลียนส่วนต่าง ๆ

ไมโครอินเวอร์เตอร์ช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากความแตกต่างในแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เรียกว่า “Mismatch Loss” และเป็นประโยชน์ในระบบที่มีแผงโซลาร์เซลล์ที่แตกต่างกันด้านประสิทธิภาพหรือติดตั้งในทิศทางและมุมที่แตกต่างกันได้

คนที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความทนทาน

ไมโครอินเวอร์เตอร์มักมีความทนทานและความเชื่อถือสูง มีการผ่านการรับรองการ ป้องกันสภาพอากาศต่าง ๆ ฝนและอุณหภูมิสูงที่ มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

6 อันดับ ยี่ห้อไมโครอินเวอร์เตอร์ ที่นิยมในประเทศไทย

6 อันดับ ยี่ห้อไมโครอินเวอร์เตอร์ ที่นิยมในประเทศไทย มาจากบริษัทชั้นนำในหลากหลายประเทศ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

Enphase Energy

enphase

Enphase Energy เป็นผู้นำระดับโลกในด้านไมโครอินเวอร์เตอร์จากสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของ Enphase โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและความทนทาน ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ได้จากระยะไกล

SolarEdge

SolarEdge

SolarEdge เป็นผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของ SolarEdge โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการติดตามประสิทธิภาพ (Maximum Power Point Tracking) เทคโนโลยีการติดตามประสิทธิภาพของ SolarEdge สามารถช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกสภาพแสง ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ SolarEdge ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีป้องกันฟ้าผ่าแบบในตัว ทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ของคุณปลอดภัยจากความเสียหาย

SMA Solar Technology

SMA

SMA เป็นผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของ SMA โดดเด่นในด้านความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ SMA มีการออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ SMA ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ได้จากระยะไกล

ABB

ABB

ABB เป็นผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของ ABB โดดเด่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ ABB ได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ ABB ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการติดตามประสิทธิภาพ (Maximum Power Point Tracking) ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกสภาพแสง

Fronius

Fronius

Fronius เป็นผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์รายใหญ่จาประเทศกออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์ของ Fronius โดดเด่นในด้านนวัตกรรมและความยืดหยุ่น ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Fronius มีการออกแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Fronius ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ได้จากระยะไกล

Hoymiles

Hoymiles

Hoymiles เป็นผู้ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์จากประเทศจีน ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานของตัวเครื่องช่วยให้มีอัตราความบกพร่องที่ต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไป ผลิตไฟฟ้าได้ดีแม้มีเงาบัง รับรองมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67  สามารถติดตามการทำงานของระบบผ่านแอปพลิเคชันได้ และมีความปลอดภัยด้วยระบบ Rapid Shutdown

สรุป

ไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาวะที่แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงมีการทำงานอิสระแยกต่อกัน ซึ่งทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและควบคุมรายละเอียดการติดตั้งในแต่ละแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถแยกกันได้ จึงเหมาะสำหรับติดตั้งกับที่พักอาศัยมีขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อลดต้นทุนในการติดตั้งลงและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน