Electron Move

Solar Rooftop เป็นระบบการติดตั้งแผงโซลาร์ (Solar Panels) บนหลังคาของอาคารหรือบ้าน เพื่อใช้แสงแดดในการผลิตไฟฟ้า ระบบนี้มีการทำงานโดยการใช้แสงแดดและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพและไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานในบ้านหรืออาคารโดยตรงได้นี้ทำให้สามารถผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนได้

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop

พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop แบ่งได้ 3 ระบบ คือ ระบบออนกริด (On-Grid) ระบบออฟกริด (Off-Grid) และระบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งแต่ละระบบมีความแตกต่างกันออกไปทั้งวิธีการทำงาน ประสิทธิภาพ รวมไปถึงความคุ้มค่าในการประหยัดค่าใช้ไฟฟ้า

ระบบ solar rooftop

ระบบออนกริด (On-Grid)

ระบบ On-Grid เป็นระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยการเชื่อมต่อและขออนุญาติกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมขนานไฟหรือการขายไฟให้การไฟฟ้า

การทำงานของระบบ On-Grid

แผงโซลาร์ (Solar Panels) จะจับแสงแดดและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าตรงโดยใช้อินเวอร์เตอร์ (inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าแบบตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานในบ้านหรืออาคารได้

ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซลาร์จะถูกนำเข้าเครือข่ายของการไฟฟ้า (Grid) เพื่อใช้ในบ้านหรืออาคาร หากมีไฟฟ้าเหลือเกินความต้องการของบ้าน ไฟฟ้าที่เหลือเกินมานี้สามารถขายกลับให้กับการไฟฟ้าได้

ประสิทธิภาพของระบบ On-Grid

ระบบ On-Grid มักมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ แต่ในบางกรณี หากมีความต้องการเรื่องการจัดเก็บพลังงาน เช่น ในกรณีการสำรองไฟฟ้า ก็สามารถเพิ่มระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ได้

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบ On-Grid กับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า จำเป็นต้องได้รับอนุญาต และติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับระบบนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูต้องตามมาตรฐานและรักษาความปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า

การใช้งานระบบ On-Grid ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร เนื่องจากคุณจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ Solar Rooftop ในขณะที่มีแสงแดดเพียงพอ และถ้ามีไฟฟ้าที่ผลิตเหลือเกินกำลังใช้งาน สามารถขายกลับไปให้กับการไฟฟ้าได้

ทั้งนี้ระบบ On-Grid เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับอาคารหรือที่อยู่อาศัยในการลดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แต่ควรระมัดระวังในการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ระบบออฟกริด (Off-Grid)

ระบบ Off-Grid คือระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

การทำงานของระบบ Off-Grid

ระบบ Off-Grid ใช้แผงโซลาร์ (Solar Panels) เพื่อจับแสงแดดและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าตรงโดยใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าแบบตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานในบ้านหรืออาคารได้ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซลาร์จะถูกเก็บไว้ในระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดเพียงพอ

อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ในระบบ Off-Grid จะต้องมีระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Bank) เพื่อเก็บไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซลาร์ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด เพื่อใช้งานในยามความจำเป็น เช่นในยามค่ำคืนหรือยามฉุกเฉิน

การใช้งานในพื้นที่ห่างไกล

ระบบ Off-Grid มักใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยห่างไกลหรือที่อยู่ในพื้นที่ภูเขา

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

การดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ในระบบ Off-Grid มีความสำคัญ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การตรวจสอบระดับน้ำแบตเตอรี่และการทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่สำคัญ

การใช้งานตลอดเวลา

ระบบ Off-Grid สามารถให้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาหากมีระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอ แต่ควรคำนึงถึงการจำกัดความสามารถในการใช้งาน ในกรณีที่ไม่มีแสงแดดเพียงพอหรือแบตเตอรี่มีขนาดจำกัด

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง

ระบบ Off-Grid มักมีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง เนื่องจากการใช้งานระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ที่ยังมีราคาที่สูงในปัจจุบัน

ระบบ Off-Grid เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไม่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าหรือคนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ห่างใกลที่เครือข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แต่ควรระมัดระวังในการบำรุงรักษาและดูแลระบบเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบไฮบริด (Hybrid Solar)

ระบบ Hybrid Solar เป็นระบบที่ผสมระหว่างการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบ On-Grid โดยใช้แผงโซลาร์ (Solar panels) และการใช้พลังงานจากแหล่งอื่น เช่น จากไฟฟ้าจากเครือข่ายการไฟฟ้าหรือจากระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Storage)

การทำงานของระบบ Hybrid Solar

ระบบ Hybrid Solar ใช้แผงโซลาร์เพื่อจับแสงแดดและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าตรงโดยใช้อินเวอร์เตอร์ (inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าแบบตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานในบ้านหรืออาคารได้

ในระบบ Hybrid Solar ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซลาร์สามารถใช้งานในขณะที่มีแสงแดดเพียงพอ อีกทั้งยังมีระบบจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ในระบบ Hybrid Solar คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (On-Grid) ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือเกินกลับให้กับการไฟฟ้าหรือใช้ไฟจากเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในกรณีที่ระบบ Hybrid Solar ไม่สามารถผลิตเพียงพอ

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ระบบ Hybrid Solar มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยคุณสามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ในตอนกลางวันและใช้ไฟฟ้าจากระบบจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ในตอนกลางคืนหรือยามที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก

การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ระบบการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในระบบ Hybrid Solar มีบทบาทสำคัญ เพื่อใช้ในการเก็บไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซลาร์ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เราสามารถใช้ไฟฟ้าจากระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในกรณีฉุกเฉินหรือขาดไฟฟ้าได้

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง

ระบบ Hybrid Solar มักมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงกว่าระบบแผงโซลาร์แบบอื่น ๆ เนื่องจากต้องมีระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในการใช้งานในยามที่ไม่มีแสงแดด ที่แบตเตอรี่ยังมีราคาที่สูงในปัจจุบัน โดยระบบ Hybrid Solar เป็นทางเลือกที่สำหรับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ และหากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดับ ระบบนี้อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ติดตั้ง Solar rooftop ช่วยประหยัดไฟได้แค่ไหน

การประหยัดไฟจาก Solar Rooftop นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดของระบบ กำลังการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้าน และสภาพอากาศ โดยปกติแล้ว Solar Rooftop สามารถช่วยประหยัดไฟได้ 30-70% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยแบ่งตัวอย่างออกได้เป็น

  • ระบบ Solar Rooftop ขนาด 3 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 4,380 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 20-25 ตารางเมตร ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 945,295 บาท ใน 25 ปี
  • ระบบ Solar Rooftop ขนาด 5 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 20-30 ตารางเมตร ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 766,500 บาท ใน 25 ปี
  • ระบบ Solar Rooftop ขนาด 10 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 14,600 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 40-50 ตารางเมตร ช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 1,533,000 บาท ใน 25 ปี

การติดตั้ง Solar Rooftop จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการประหยัดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบของ Solar Rooftop

ระบบ Solar Rooftop ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในบ้านหรืออาคารของคุณ ส่วนประกอบสำคัญของระบบ Solar Rooftop ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. แผงโซลาร์ (Solar Panels)

แผงโซลาร์ คื ออุปกรณ์ที่มีตัวโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ซ้อนอยู่ภายใน เซลล์เหล่านี้จะจับแสงแดดและแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้

2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์จากกระแสไฟฟ้ากราวด์ไฟฟ้าแบบสลับเป็นกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในบ้านหรืออาคารของคุณ

3. ระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้า (Electrical Connections)

ระบบ Solar Rooftop จะมีสายส่งไฟฟ้าและชุดการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาร์และอินเวอร์เตอร์กับระบบไฟฟ้าของบ้านหรืออาคาร

4. ระบบตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control System) 

ระบบ Solar Rooftop อาจรวมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพและสถานะของระบบ นี้ช่วยให้คุณเห็นการผลิตไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้ง่ายขึ้น

5. โครงสร้างรองรับ (Mounting Structure) 

โครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งที่รองรับใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา โดยโครงสร้างนี้ควรมีความแข็งแรงและปรับตัวได้ในการปรับแต่งมุมและการวางตำแหน่งของแผงโซลาร์

6. การเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า (Grid Connection) 

หากคุณต้องการขายไฟฟ้าที่เกินให้กับการไฟฟ้าหรือถ้าระบบของคุณเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้า มักจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า

ความสำคัญของการเลือกหลังคา

การเลือกหลังคาที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตั้ง Solar Rooftop โดยมีข้อคำแนะนำดังนี้

สภาพของหลังคา

หลังคาควรมีสภาพให้เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์ เช่น หลังคาต้องมีความแข็งแรงและทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนักแผงโซลาร์และสามารถรับน้ำหนักตามมาตรฐาน

การมีเงื่อนไขของแสงแดด

หลังคาควรอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดวัน และไม่มีสิ่งกีดขวางหรือร่มเงาจากต้นไม้ ตึกอื่น ๆ หรือสิ่งที่ป้องกันแสง

มุมและทิศทาง

การติดตั้ง Solar Rooftop ควรคำนึงถึงมุมและทิศทางของหลังคา เพื่อให้แผงโซลาร์ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมตลอดวัน มุมและทิศทางนี้จะขึ้นอยู่กับพิกัดที่ติดตั้งของอาคารและทิศทางที่เหมาะสมตามภูมิศาสตร์ ซึ่งสำหรับในประเทศไทยทิศและองศาที่เหมาะสมที่สุด คือ หันแผงโซลาร์เข้าหาทิศใต้ โดยทำมุมประมาณ 15 องศา

ประโยชน์ของ Solar Rooftop

การลงทุนใน Solar Rooftop มีประโยชน์ที่คุณควรพิจารณาดังนี้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า

Solar Rooftop ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าที่บ้านหรืออาคาร โดยผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดแทน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สร้างมลพิษ เช่น การเผาถ่านหิน หรือน้ำมัน ซึ่งทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

การบำรุงรักษาและดูแลระบบ Solar Rooftop

การบำรุงรักษาและดูแลระบบ Solar Rooftop เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืนยาวนาน นี่คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อรักษาระบบ Solar Rooftop ในสภาพที่สมบูรณ์

1. ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ 

ควรตรวจสอบระบบ Solar Rooftop ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน คุณสามารถใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบ Solar Rooftop หรือติดตามผลผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพของระบบได้ง่าย ๆ

2. ทำความสะอาดแผงโซลาร์ 

แผงโซลาร์ควรถูกทำความสะอาดเป็นประจำ เนื่องจากความสกปรกและสิ่งสกปรกอาจทำให้แผงโซลาร์สูญเสียประสิทธิภาพ ควรใช้น้ำสะอาดและไม่มีสารละลายเพื่อทำความสะอาด และอาจต้องใช้เครื่องพ่นน้ำหรือแปรงทำความสะอาดสำหรับเฟรมหรือแผงโซลาร์ที่ติดสกปรกมาก

3. ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อในระบบ Solar Rooftop เพื่อดูว่ามีการชำรุดหรือการสึกหรอหรือไม่ ถ้าพบปัญหาใด ๆ ควรทำการซ่อมแซมหรือแทนที่สายไฟหรืออุปกรณ์ที่เสีย

4. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบ Solar Rooftop ควรตรวจสอบสถานะและการทำงานของอินเวอร์เตอร์เป็นประจำ หากมีปัญหา ควรดำเนินการแก้ไขหรือแทนที่ตามความเหมาะสม

5. การดูแลรักษาแบตเตอรี่ (ถ้ามี) 

หากระบบ Solar Rooftop มีระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ควรตรวจสอบและดูแลรักษาแบตเตอรี่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อให้รักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า

ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่ และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ทำไมถึงควรใช้บริการ ติดตั้ง Solar rooftop กับ Electronmove

เหตุผลหลักที่ควรเลือกใช้บริการติดตั้ง Solar Rooftop กับ Electronmove มีดังนี้

  • เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ติดตั้ง Solar Rooftop มากกว่า 1,000 โครงการ 
  • ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  • คัดสรรแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์จากแบรนด์ชั้นนำ 
  • ได้รับมาตรฐาน มอก. รับประกันสินค้าและบริการ
  • ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา
  • บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การใช้งาน Solar Rooftop เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาการเลือกหลังคาที่มีความเหมาะสมและความสามารถของระบบในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นคงและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของคุณ การลงทุนใน Solar Rooftop อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนในระยะยาว

อ้างอิงจาก:

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/11093