Electron Move

Service & Product

สินค้าและบริการ

Our Service

บริการของเรา

อิเลคตรอนมูฟ ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ

อิเลคตรอนมูฟไทยแลนด์ ให้บริการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ สำหรับบ้านพักอาศัย โรงงาน บริษัท ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับองค์กรที่ต้องการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานสะอาด การ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นแบบด้านการนำพลังงานสีเขียว ให้คำปรึกษา นำเสนอระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน คำนวนระยะเสลาคืนทุน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีบริการหลังการขาย ดูแลความปกติของระบบ ติดตามปริมาณการผลิตไฟ ล้างแผงโซล่าเซลล์ ซ่อมบำรุง หลังการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ตลอดอายุการใช้งาน

ปรึกษา และ ออกแบบ

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออกแบบระบบ คำนวนระยะเสลาคืนทุน

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และ บริการหลังการขาย

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และดูแลหลังการขาย เช่น ดูแลความปกติของระบบ ติดตามปริมาณการผลิตไฟ ล้างแผงโซล่าเซลล์ ซ่อมบำรุง

บริการของเรา

ให้คํา ปรึกษา แนะนํา มอบความรู้ เกี่ยวกับสินค้า และ การติดตั้งระบบโซล่าร์ แบบหมดเปลือกจริงใจ และตรงไปตรงมา โดยเน้นให้ความจริงมากกว่ายัดเยียดยอดขาย

สํารวจหน้างานที่ติดตั้ง ด้วยโดรน และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจต่อการออกแบบที่ทํา ให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโซลาร์ที่ดีที่สุด เท่าที่เป็นไปได้

ออกแบบระบบโซลาร์ ตามงบประมาณที่ลูกค้าอยากลงทุนโดยออกแบบหลายๆทางเลือก เพื่อให้ลูกค้าค้นพบทางเลือกการลงทุนโซลาร์ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

คํานวนระยะเวลาคืนทุน ค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน กําไรที่ได้รับตลอดอายุการใช้งานพร้อมทั้งแจกแจงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ได้กับระบบโซลาร์ที่ลงทุนไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งระบบโซลาร์ ด้วยทีมงานคุณภาพ ที่ผ่านการอบรม มาตราฐานฝีมือจากการไฟฟ้าและหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการติดตั้งโดยวิศวะไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 5 ปี มีผลงานมากกว่า 900 โปรเจกต์ขึ้นไป

หลังการขายที่เราบริการให้คุณได้มากกว่า ล้างทํา ความสะอาดแผงโซลาร์ให้ทุก 6 เดือนเป็นเวลา 5 ปี ซ่อมบํา รุงตรวจสอบระบบทุกครั้ง ที่เข้าไปล้างแผง ติดตามและวิเคราะห์ผลผลิตของระบบโซลาร์ให้ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การีนตีทีมช่างเข้าหน้างาน เมื่อเกิดปัญหาของระบบโซลาร์ ปรึกษาปัญหา ระบบโซลาร์ได้ตลอดอายุการใช้งาน

ทำไมต้องเลือกให้ Electronmove ดูแลระบบโซล่าเซลล์ ให้บ้านของคุณ

ดูแลระบบโซล่าเซลล์ ให้บ้านของคุณ

"มาช่วยโลกมูฟออน ไปกับ อิเลคตรอนมูฟ "

PACKAGE PRODUCT & SERVICE

ราคาแพ็คเกจติดตั้งแผงโซลาร์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ การขออนุญาตหน่วยงานราชการ

แพ็กเกจ Enphase IQ7A

ยี่ห้อ : Enphase Inverter 4.64 kW (1P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 580W N-type 

อินเวอร์เตอร์ : Enphase IQ7A

จำนวนแผงโซล่าร์ : 8

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 199,990 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 15 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 3,000 บาท

ยี่ห้อ : Enphase Inverter 5.80 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 580W N-type 

อินเวอร์เตอร์ : Enphase IQ7A

จำนวนแผงโซล่าร์ : 10

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 239,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 15 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 3,800 บาท

ยี่ห้อ : Enphase Inverter 6.96 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 580W N-type 

อินเวอร์เตอร์ : Enphase IQ7A

จำนวนแผงโซล่าร์ : 12

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 259,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 15 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 4,300 บาท

ยี่ห้อ : Enphase Inverter 9.86 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 580W N-type 

อินเวอร์เตอร์ : Enphase IQ7A

จำนวนแผงโซล่าร์ : 17

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 334,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 15 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 6,200 บาท

*หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงขณะนั้น

แพ็กเกจ Huawei + Optimizer

ยี่ห้อ : Huawei + Optimizer 5.00 kW (1P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 625W N-type BIFACIAL

อินเวอร์เตอร์ : SUN2000-5TKL – L1

จำนวนแผงโซล่าร์ : 8

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 179,990 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 10 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 3,000 บาท

ยี่ห้อ : Huawei + Optimizer 10.00 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 625W N-type BIFACIAL

อินเวอร์เตอร์ : SUN2000-10TKL – M1

จำนวนแผงโซล่าร์ : 16

การขายไฟ : ขายไฟได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 329,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 10 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 6,000 บาท

ยี่ห้อ : Huawei + Optimizer 15.00 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 625W N-type BIFACIAL

อินเวอร์เตอร์ : SUN2000-15TKL – M1

จำนวนแผงโซล่าร์ : 24

การขายไฟ : ขายไฟไม่ได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 409,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 10 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 9,000 บาท

ยี่ห้อ : Huawei + Optimizer 20.00 kW (3P)

แผงโซล่าเซลล์ : Jinko 625W N-type BIFACIAL

อินเวอร์เตอร์ : SUN2000-20TKL – M1

จำนวนแผงโซล่าร์ : 32

การขายไฟ : ขายไฟไม่ได้

ราคาแพ็คเกจ : ราคาพร้อมติดตั้ง 529,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 6 ครั้ง
 • ตรวจเช็คประจำปี
 • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกร / ไทยพาณิชย์
 • การติดตั้ง 5 ปี
 • INVERTER 10 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ 30 ปี
 • 12,000 บาท

*หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงขณะนั้น

ราคาแพ็คเกจติดตั้ง

เครื่องชาร์จรถยนต์ EV

ราคาแพ็คเกจติดตั้งระบบโซลาร์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ การขออนุญาตหน่วยงานราชการ

วงจรที่ 1 (เดินจากวงจรไฟฟ้าเดิม)
Autel Maxicharger AC Wallbox
กําลังไฟ7.4 kW
ระบบไฟฟ้า1 Phase
ราคา38,800 บาท
วงจรที่ 2 (เดินวงจรไฟฟ้าใหม่คู่ขนานกับวงจรเดิม)
Autel Maxicharger AC Wallbox
กําลังไฟ7.4 kW
ระบบไฟฟ้า1 Phase
ราคา44,000 บาท

ราคาแพ็คเกจติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ EV

ELECTRONMOVE ที่เดียวครบวงจร Check - Charge - Change

บริการเสริม AFTER-SALES SERVICE

PackagePremiumStandardStarter
ลูกค้า Electronmove3,999 THB2,999 THB1,899 THB
เข้าบริการเซอร์วิส3 ครั้ง/ปี2 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี
ล้างแผงโซลาร์เซลล์
เช็คเครื่องชาร์จรถ EV
เช็คระบบไฟฟ้าในบ้าน
เช็คระบบโซลาร์เซลล์
เช็คบริการภายใน24 ชม.3 วัน7 วัน
ลูกค้าทั่วไป4,700 THB3,550 THB2,250 THB

การชาร์จรถยนต์ EV ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

Product

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ