Electron Move

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย

เพราะคำว่า “บ้าน” คือจุดเริ่มต้นของทุกครอบครัว โซล่าเซลล์สำหรับบ้านของอิเลคตรอนมูฟ

ถูกออกแบบด้วยแนวคิดให้ตอบโจทย์ตามปริมาณการใช้ไฟแต่ละบ้าน รองรับทุกไลฟ์สไตล์

 มั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้วยทีมติดตั้งผ่านมาตราฐานและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ชั้นนำที่ดีที่สุด

Developer/แบรนด์อสังหา

Ananda Development

Developer/แบรนด์อสังหา

AP Thailand

Developer/แบรนด์อสังหา

Frasers Property

Developer/แบรนด์อสังหา

Land&House

Developer/แบรนด์อสังหา

LPN Development

Developer/แบรนด์อสังหา

Nirvana Development

Developer/แบรนด์อสังหา

Piemsuk Property

Developer/แบรนด์อสังหา

Property Perfect

Developer/แบรนด์อสังหา

Pruksa Property

Developer/แบรนด์อสังหา

Quality Houses

Developer/แบรนด์อสังหา

Sansiri

Developer/แบรนด์อสังหา

SC ASSET

โซล่าเซลล์สำหรับภาคธุรกิจ

โซล่าเซลล์สำหรับภาคธุรกิจของอิเลคตรอนมูฟถูกออกแบบด้วยแนวคิดปลอดภัยเป็นหลัก

ด้วยทีมติดตั้งผ่านมาตราฐานและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ชั้นนำที่ดีที่สุด

โซล่าเซลล์สำหรับภาคธุรกิจ