Electron Move

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ ให้เกิดประโยชน์ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย หรือ SolarRooftop คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากนั้นจึงใช้อินเวอร์เตอร์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ ดังนั้นในวันนี้ Electron Move จะพามาดูการจะเลือกระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้ง ควรเริ่มต้นเช็กอย่างไร เพื่อให้ภาพรวมออกมาดีที่สุด

สารบัญ

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท และควรใช้ระบบใด

ดังนั้นการจะเลือกระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้ง ควรเริ่มต้นเช็กสเปคแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยแผงติดโซล่าเซลล์ในปัจจุบันที่ใช้กันมี 3 ประเภท คือ

แผงแบบโมโนคริสตัลไลน์

แผงแบบโมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้ามากที่สุด เพราะทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง อายุการใช้งานนานที่สุด นานถึง 25-30 ปี

ลักษณะ

มีลักษณะขอบแผงตัดเหลี่ยมทั้ง 4 มุม

แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์

แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ารองลงมาจากโมโนคริสตัลไลน์ เพราะเป็นแบบผลึกผสม มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน จึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า อายุการใช้งาน 20 ปี

ลักษณะ

มีลักษณะแผงเป็นช่องสี่เหลี่ยมต่อกัน

อะมอร์ฟัส หรือฟิล์มบาง

อะมอร์ฟัส หรือฟิล์มบาง ไม่ได้ทำมาจากซิลิคอน แต่เป็นสารเคลือบที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ อายุการใช้งาน 5 ปี ผลิตไฟฟ้าได้ไม่มาก ใช้ในครัวเรือน/อุตสาหกรรมไม่ได้ เห็นได้บ่อยบนเครื่องคิดเลข นาฬิกา 

จะเห็นได้ว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์นั้น ดูเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากดีไซน์ติดโซล่าเซลล์ที่สวยงามแล้ว โมโนคริสตัลไลน์ยังมีซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพและเสถียรอีกด้วย และยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องได้แม้มีแสงน้อยหรือมีเมฆมาก ซึ่งใช้ในการผลิตกระแสไฟได้แทบทุกชนิด อย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแสงสว่างเป็นต้น

บ้านแบบไหนที่ติดโซล่าเซลล์แล้วคุ้มค่าที่สุด

ก่อนจะไปถึงบ้านแบบไหนที่ติดโซล่าเซลล์ แล้วมีความคุ้มค่าที่สุด เราไปทำความรู้จักแผงโซล่าเซลล์แต่ละแบบกันก่อน

เครื่องแปลงไฟ ( Inverter )

เครื่องแปลงไฟทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ โดยปัจจุบันอินเวอร์เตอร์มี 2 ประเภทคือ

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) คือ การติดตั้งโซล่าเซลล์จะเป็นการติดตั้งแบบอนุกรม คือทุกแผงจะต่อรวมแรงดันไฟฟ้ามาที่อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวเดียว หรือที่เรียกกันว่า String Inverter ซึ่งมีข้อดีที่สามารถดูแลได้ง่ายเพราะควบคุมที่จุดเดียว แต่ก็มีข้อจำกัดคือ หากมีแผงโซล่าเซลล์แผงใดแผงหนึ่งขัดข้อง จะส่งผลกระทบกับการทำงานของแผงอื่น ๆ ด้วย

ประโยชน์ของการติดโซล่าเซลล์

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) คือ อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน ไมโครอินเวอร์เตอร์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง แบบ 1 ต่อ 1 และทำงานอย่างอิสระต่อกัน 

ส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดแม้มีแผงใดแผงหนึ่งมีปัญหาหรือได้รับเงาบัง และเมื่อแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นรายแผง จึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ อีกทั้งยังมีระบบ Rapid Shutdown ในตัว ซึ่งจะตัดการทำงานทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติกับระบบ แล้วยังมีการแสดงผลการทำงานและผลิตไฟแบบแยกแผง แต่ก็ทำให้มีราคาสูง และมีการติดโซล่าเซลล์ซับซ้อนมากขึ้น

ในส่วนประเภทของติดโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ระบบออนกริด (On-Grid)

ระบบออนกริด (On-Grid) เป็นระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และยังสามารถขายไฟส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย ติดโซล่าเซลล์แบบนี้ เหมาะกับบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น ผลิตไฟฟ้าได้แล้วนำมาใช้เลย ไม่มีแบตเตอรี่ และสามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้

สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส ที่ขายกับการไฟฟ้าได้ ระบบโซล่าเซลล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ และสำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ขายกับการไฟฟฟ้าได้ ระบบโซล่าเซลล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ซึ่งก่อนติดตั้งต้องขออนุญาตการไฟฟ้าก่อน ซึ่งระบบออนกริดเป็นระบบที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถคืนทุนเร็วที่สุด

โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid)

โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid) เป็นระบบที่ทำงานแบบอิสระ ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เท่านั้น เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ระบบออฟกริด ยังไม่นิยมติดโซล่าเซลล์ในปัจจุบันเพราะราคาของแบตเตอร์รี่ยังมีราคาที่สูง ทำให้คืนทุนช้ากว่าระบบออนกริด

ติดโซล่าเซลล์ on grid

ประโยชน์ของการติดโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยมีอะไรบ้าง

ติดโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ประหยัดค่าไฟฟ้า :  การติดโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า
  • เป็นพลังงานสะอาด : โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ : บ้านที่มีโซล่าเซลล์ติดอยู่จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าบ้านทั่วไป

การติดโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่และสามารถคืนทุนภายในกี่ปี

จุดคุ้มทุนของการติดโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ และค่าไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ๆ โดยปกติแล้วจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี โซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โดยปัจจุบันราคาค่าติดตั้งโซล่าเซลล์มีแนวโน้มลดลง ทำให้จุดคุ้มทุนลดลงตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย

ก่อนจะติดโซล่าเซลล์ต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่อย่างไรบ้าง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนติดโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

1. ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเป็นตัวกำหนดขนาดของระบบหลังจากติดโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว บ้านที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวัน เช่น บ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟมากในช่วงกลางวัน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น จะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งโซล่าเซลล์มากที่สุด บ้านที่มีค่าไฟ 2,000 – 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นอัตราการใช้ไฟที่พอจะคุ้มค่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำของโซล่าเซลล์

2. พื้นที่ติดตั้งและสภาพหลังคา

หลังคาจะต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ติดโซล่าเซลล์ต่าง ๆ แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผ่นมีน้ำหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัมและต้องมีพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ เจ้าของบ้านควรตรวจสอบสภาพหลังคาว่าแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ โดยอาจปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ

3. ทิศทางของหลังคา

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใต้ เพื่อให้รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ หลังคาที่มีร่มเงาจากต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการติดโซล่าเซลล์ลดลง

4. งบประมาณ

การติดตั้งโซล่าเซลล์มีค่าใช้จ่ายสูง เราควรเปรียบเทียบราคา อุปกรณ์ติดโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ และการรับประกันจากบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์หลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

ติดโซล่าเซลล์ ดูอะไรบ้าง

เลือกผู้ให้บริการติดโซล่าเซลล์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

เลือกผู้ให้บริการติดโซล่าเซลล์ ต้องคำนึงถึงความสามารถในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1. สำรวจประเมินพื้นที่ติดตั้งและการออกแบบ

สำรวจประเมินพื้นที่ติดตั้งและการออกแบบการติดโซล่าเซลล์ ขั้นตอนนี้จะเป็นการสำรวจวางแผนและออกแบบระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งและความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทิศทางของแสงอาทิตย์ ปริมาณแสงอาทิตย์ในพื้นที่ มุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ และปริมาณการใช้ไฟฟ้า

2. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

การติดโซล่าเซลล์ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นที่ที่ออกแบบไว้ โดยจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3. เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขั้นตอนนี้จะเป็นการเดินสายไฟจากแผงติดโซล่าเซลล์ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และเชื่อมต่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร

ติดโซล่าเซลล์ Electronmove

เหตุผลที่ควรติดโซล่าเซลล์กับ Electronmove

ที่ Electronmove เราติดโซล่าเซลล์ โดยทีมงานมืออาชีพ ดูแลกันทุกขั้นตอน ทีมช่างติดตั้งทุกคนมีใบรับรอง ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เสร็จ เราจะทดสอบระบบก่อนใช้จริง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน บริการหลังการขายด้วยมิตรภาพ ซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งาน

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำหรับบ้านพักอาศัย โรงงาน บริษัท ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับองค์กรที่ต้องการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานสะอาด

  • ฟรี! สำรวจประเมินพื้นที่ติดตั้งและการออกแบบ
  • ฟรี! ค่าดำเนินขออนุญาต กับหน่วยงานราชการ ทั้งสำนักงานส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้า และ กกพ.
  • ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ คุณภาพดีที่สุดในตลาด
  • บริการหลังการขายที่ดีที่สุด เข้าบริการภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

สรุป

เปลี่ยนบ้านให้รักษ์โลกกับ Electronmove ใส่ใจทุกขั้นตอนก่อนติดโซล่าเซลล์ ดูแลโดยทีมงานประสบการณ์กว่า 5 ปี ดูแลทั้งก่อนและหลังการขาย ห่วงความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นหลัก เลือก Electron Move ยืนหนึ่งเรื่องโซล่าเซลล์

อ้างอิง

https://www.nectec.or.th/en/research/ssdrg/ssdrg-slt.html